• کشورها
  • شهرها
  • هتل ها
  • رستوران ها
  • مراکز دیدنی
  • مراکز خرید
  • سرگرمی ها
  • سراسر جهان

مسیر مرکز خرید سلچوکر سنتر به اوزکایماک قونیه

مسافت : کیلومتر
فاصله زمانی براساس سرعت میانگین 50 کیلومتر بر ساعت :

فاصله مرکز خرید سلچوکر سنتر تا سایر هتل هاتوریستگاه را در تلگرام دنبال کنید