• کشورها
  • شهرها
  • هتل ها
  • رستوران ها
  • مراکز دیدنی
  • مراکز خرید
  • سرگرمی ها
  • بازدیدهای اخیر
  • سراسر جهان

مسیر فلکه ولیعصر و پیاده راه شهریار به ییلاق جواهر دشت

فلکه ولیعصر و پیاده راه شهریار
ییلاق جواهر دشت


مسافت     کیلومتر

فاصله زمانی    
براساس سرعت میانگین 100 کیلومتر بر ساعت

دیدنی‌های مسیر فلکه ولیعصر و پیاده راه شهریار به ییلاق جواهر دشتفاصله فلکه ولیعصر و پیاده راه شهریار تا سایر مکان هافاصله تا سایر مراکز دیدنی

فاصله تا سایر سرگرمی ها

فاصله تا سایر مراکز خرید

فاصله تا سایر رستورانها

توریستگاه را در تلگرام دنبال کنید